در ایام تعطیلات نوروز سال ۹۵، با مصاحبه های نوروزی «تبریزمن» همراه شوید…

تبریزمن، سرویس ورزشی: در ادامه سری گفتگوهای نوروزی خود از پیشکسوت عرصه ورزش استان، کریم پاداش دعوت کرده و با او به گفتگو نشستیم. از روزهای حضور در باشگاه تراکتورسازی گرفته تا مسئولین فعلی به عنوان رئیس هیات بسکتبال استان؛ در ادامه مشروح کامل این گفتگو را می خوانید:

تبریزمن: خود را مختصرا معرفی نمائید:

من کریم پاداش هستم، سالیان سال در عرصه ورزش حضور دشته و به عناوین مختلف چون کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش، سرپرست ورزشی کل مدارس استان، مسئول ورزش مهاجرین جنگ تحمیلی، مسئول ورزشی باشگاه تراکتورسازی و هم اکنون نیز به عنوان رئیس هیات بسکتبال استان فعالیت دارم.