هیات بسکتبال استان در نظر دارد با همکاری هیات بسکتبال شهرستان بناب کلینیک تخصصی داوری بسکتبال را زیر نظر جناب آقای ورژ آبکاریان رییس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال برگزار نماید . لذا  کلیه داوران فعال در شهرستانهای استان آذربایجانشرقی می توانند با اونیفورم داوری در روز پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به شهرستان بناب عزیمت نموده و از کلاس بهره لازم را ببرند.

تیم مینی بسکتبال استان با قهرمانی در مسابقات منطقه ۷ کشور جواز حضور در مرحله دوم مسابقات را کسب کرد.

000